ASIANTAETH AGENCY

Aligning unique talent, compelling storytelling, immersive experiences and original content to enrich a variety of creative projects and initiatives

GWASANAETHAU

SERVICES

 

– Perfformiadau pwrpasol a sioeau parod

– Rheoli talent a datblygiad artistiaid

– Cyfeiriad creadigol ac artistig

– Cyfarwyddo symud a choreograffi

– Castio a sgowtio

– Curadu ac ymgynghori

– Rheoli prosiectau, creu cynnwys a chynhyrchu 

– Celfyddyd fyw, profiadau a chyflwyniadau ymgolli 

– Brand, KOL, cysylltiedigion, llysgennad, a phartneriaethau dylanwadol

– Gweithdai, rhaglenni allgymorth a dysgu creadigol

– Grymuso a gwaith datblygu cymunedol

– Cefnogi gwasgariad a datblygiad dan arweiniad BAME

– Adeiladu rhwydweithiau dawns rhyngwladol 

– Curadu preswyliadau dawns 

– Mentora a Rhwydweithio

 

 

– Bespoke performances and ready-made shows

– Talent management and artist development 

– Creative and artistic direction

– Movement direction and choreography

– Casting and scouting 

– Curation and consultancy

– Project management, content creation and production

– Live art, immersive experiences and presentations

– Brand, KOL, affiliates, ambassador, and influencer partnerships

– Workshops, outreach and creative learning programmes

– Community empowerment and development work

– Supporting diaspora and BAME-led development 

– Building international dance networks

– Curating dance residencies

– Mentoring and networking

agency small

TALENT

Artistwaith symud yw ein harbenigedd ac rydym yn creu gwaith amlddisgyblaethol sydd ar y blaen o ran mynegiant creadigol ac yn cydweithredu â phartneriaid sy’n gwthio diwylliant y ei flaen.

Rydym yn cynrychioli cymysgedd amrywiol o artistiaid symud ac yn eu cysylltu â chyfleoedd, cleientiaid a phrosiectau yn niwydiannau’r celfyddydau, diwylliant, ffasiwn ac adloniant.

Mae ein portffolio eang yn cynnwys gwaith gydag Adidas, Stormzy, Puma, Gwobrau BRIT, Superimpose Global, Lovebox, KOD Korea, MTV, Apple Music, Pumeza, Kygo, Canolfan Southbank, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, GAP, Universal, ASOS a Nike.

Specialising in the artistry of movement we create multidisciplinary work at the forefront of creative expression and collaborate with partners who are pushing culture forwards. 

We represent a diverse mix of movement artists and connect them with opportunities, clients and projects in the arts, culture, fashion and entertainment industries. 

Our expansive portfolio includes work with Adidas, Stormzy, Puma, BRIT Awards, Superimpose Global, Lovebox, KOD Korea, MTV, Apple Music, Pumeza, Kygo, Southbank Centre, National Museum Wales, GAP, Universal, ASOS and Nike.

CLEIENTIAID/CLIENTS


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/jukeboxcollectiv/public_html/wp-includes/functions.php on line 4673